Riva Odaklı Beykoz ilçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

Beykoz Riva Derneği öneri notları

Kaleme alan: Muzaffer Ergöz 16.07.2013

 

resim 1

 

Bu çalışma ve öneri notunun ana amacı 15 kilometresi Islah edilen Riva Deresinin Beykoz İlçesi sınırlarında başka bir mimariyle devam etmesini  sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı yetkililere yörede yaşayan kişi ve kuruluşların beklentilerini iletmektir.


Riva Odaklı Beykoz İlçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

KONU:  03. ŞUBAT 2010 Tarihinde Riva Deresi taşarak resimde görülen manzaraları yaratarak telafisi mümkün olmayan ciddi bir felaketi de beraberinde getirmiştir. Su baskınlarından etkilenen Beykoz Riva Deresinin geçtiği alanlar Başbakanlığın 2010/5 sayılı genelgesi gereğince ivedilikle deplase edilmesi emredilmiştir.(Enerji, kanalizasyon, doğalgaz, Telekom vesaire tesisler)

 resim 2

Başbakanlığın bu genelgesinde yapılması istenen ıslah çalışmalarında ana yüklenici olarak DSİ ve İSKİ öne çıkartılmış ve ıslah çalışmaları DSİ 14.

Bölge müdürlüğünce hızla başlatılarak yaklaşık 15 km. yapılmıştır.

ISLAH ÇALIŞMALARI VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR:

Başbakanlık Genelgesinin talimatı yeterince ve ayrıntılı bir iş programına dönüşmediği için ıslah süresince ciddi eksiklikler ortaya çıkmıştır. Bu eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz.

1- Islahı yapacak kurumlar ve diğer kurumlar arası ilişkiler (Kamulaştırmalar)

2- Islah mantığı ve mimarisinin seçimi

3- Çevrede bulunan ve yaşayan halkın buna hazırlanması

4- Yapılacak ıslah çalışmalarının diğer yasal mevzuatla uyumu (Kadastral çalışmalar, imar planları, projede ortaya çıkacak mekanların ekonomik değerleri vs.)

İLK 15 KM. DE YAPILAN ÇALIŞMADAKİ SORUNLAR:

ilk 15 Km.de ortaya çıkan sorunlar onarılamayacak kadar sakıncalar ortaya çıkartmıştır. Birinci sorun ıslah edilecek derenin genişliği ve derinliği oldukça fazla ve çevresine uyumu çok kötü bir manzara bırakmaktadır. Bu kadar genişlikte bir ıslah şayet Beykoz ilçesi sınırlarına girerse dere güzergahının stratejik yapısı, gerekse yeşil dokuyu, gerekse de özel mülkiyette olan tesisleri ortadan kaldıracağı gibi ödenmesi mümkün olmayan kamulaştırmaları da beraberinde getirecekti.

Riva Odaklı Beykoz İlçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

BEYKOZRİVA DERNEĞİ ISLAH ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLMAYA BAŞLADI:

Riva havzasında bulunan köyler ve işletmeler son yasa ile Beykoz İlçesi sınırlarına dahil edilince dernek üyeleri doğal mercileri olan Beykoz

Belediyesi ile birlikte bu ıslah çalışmalarına hem fiziki hem maddi hem de bilgi bazında ortak olmaya başladı.

1- Birinci ıslah çalışmalarında vatandaşın arazisini hiçbir kamulaşma bedeli ödemeden izinle geçmelerini sağlayan yardımda bulunduk.

 

2- Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak mimari için çalışmalar başlattık

 

3- Beykoz Belediye Başkanının gösterdiği yakın ilgi ile dernekte bulunan uzman arkadaşlar uyumlu bir iş birliği ile mükemmel bir çalışma ortamı

 

yakaladılar ve aşağıdaki çalışmaları başarılı bir şekilde yaptılar.

 

RİVA DERESİ GENİŞLİĞİ NORMAL METRAJINA DÜŞTÜ:

 

Demeğimizin edindiği bilgiye göre Riva Deresinin 500 yıllık (Q 500) bir kesitte gelecek her türlü sele cevap verebilmesi için asgari genişlik olarak düzenlenen ıslah genişliğini neden düşüremediğimize cevap olarak şu açıklama yapıldı;

Ömerli Barajı eski teknoloji ile duvar biçiminde yapılmış ve kontrollü su bırakma kapakları olmadığı için drenin ıslah genişliği bu kadar geniş tutuluyormuş. DSİ ile yapılan görüşmelerde Ömerli Barajına kapak sistemi yapılarak bu genişliğin düşürülmesine karar verildi ve kapaklar ihaleye çıkacak şekilde projeler hazırlandı.

 

RİVA DERESİ MENDİREĞİ:

 

Genelde tufanlarda yükselen deniz ve kabaran dalgalar Riva deresini şişirdiği için sel ağzı tıkanmış oluyor bu da boşalamayan selin, deniz yönü tıkalı Riva’nın sel baskınına uğramasına sebep oluyor. DSİ Bir yıllık çalışma sonunda Ankara’da uyguladığı bir modelleme ile Riva’nın denize çıkışını bir mendirek ile emniyete alacağı projeyi bitirdi.

RİVA DERESİ VE KADASTRO ÇALIŞMALARI:

 

Bu çalışmalar yapılırken bölgemizde (Cumhuriyet Köyü) bir çok yerin kadastrolarının bitmediğini gördük. Bu konuda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden oldukça yakın ilgi gördük ve bu çalışmaları bitirdik. Yılların kanayan yarası da böylece halledildi.

BEYKOZ BELEDİYESİ VE SİVİL İNİSİYATİF:

 

Kim ne derse desin, kim aksini söylerse söylesin Bütün Türkiye’de bir tek örnek o da Beykoz Belediyesinde hayata geçmiştir. Bu olayı kısaca özetlersek; Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek Beykoz un bu önemli projesi için bir başkan yardımcısını görevlendirdi. Bu Projeye bir de Koordinatör atadı ve Belediye binasında yeterli mekanlar ayırdı ve her türlü teknik adamı görevlendirdi. Bu teknik adamlar ve Başkan yardımcısı dernekte buluna uzmanlar ve hocalar ile uyumlu bir şekilde çalışmaya başladı ki bu örnek Türkiye’de tektir. Bu kuruluş müthiş bir sinerji üretti.

RİVA DERESİ MİMARİSİ:

 

Beykoz Belediyesi bünyesinde Sayın Başkanın başkanlığında başlayan çalışmalar sonucunda Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak olan mimari için geniş çaplı bir çalışma başlattık ve gördü ki bu işi Dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesi Hollanda ve Hollanda Tu Delft Teknik Üniversitesi. Bu üniversitenin piyasaya iş yapan kurumlan ile konuştuk ve onları Beykoz’a davet ettik. Geldiler ve uzun, uzun incelemeler, tartışmalar sonucunda bu projenin HollandalIlar tarafından yapılmasına karar verildi ve biz kendi ekibimiz ile Hollanda’ya giderek bu ekibin yaptığı tün ıslah çalışmalarını yerinde gördük. Bu ıslah çalışmalarında ana gaye şu şekilde formalize edilmiş;

1- Koruyalım

2- Kullanalım

3- Doğayı mutlaka bozmayalım

Riva Odaklı Beykoz İlçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

RİVA DERESİ MİMARİSİNDEN BÖLGESEL KALKINMA PROJESİNE:

Beykoz İlçesi sınırları içerisinde Polenez köy örneği oldukça özgün bir örnektir. Planya’dan gelen bu insanlara kucak açmışız, toprak vermişiz, imar planları yapmış ve müthiş cazip bir turizm merkezi oluşturmuşuz. Bununla da çok iyi yapmışız. Peki diğer geri kalan Türk köyleri? Onları kaderleri ile baş başa bırakmışız. Buradaki köylüler Polenez Köy’ün sokaklarında seyyar satıcılık yapmaktadırlar, işte Riva Deresi Projesi yeni ve ideal haliyle Tüm köylerimizi Polenez Köy seviyesine çıkartacak ve İstanbul’un turizm çekim merkezlerinden birisi olacaktır. HollandalI grubun yaptığı her kanal çalışmasından mutlaka bu tür sosyal, ekonomik sonuçlar çıkmaktadır.

RİVA DERESİ VE İMAR PLAN ÇALIŞMALARI:

Riva deresi ıslah çalışmalarının tetiklediği diğer bir konu da Beykoz köylerine yapılacak imar planları. Bu konuda da Beykoz Belediyesinde yapılan çok ciddi bir hazırlık sonrası imar plan çalışmaları başlamış ve Beykoz bünyesine aldığı köyleri imar planlarına kavuşturacak çalışmada önemli mesafeler kaydetmiştir.

RİVA DERESİ ÇALIŞMA PAYDAŞLARI:

Riva Deresi tek başına bir ıslah projesi olmaktan daha öteye geçmiş ve bölgesel bir kalkınma planına dönüşmüştür. Bu nedenle amaçlanan planlar ve projeler bu amaca yönelik olması önerilmektedir. Örneğin bu alanda yaşamını sürdüren köylüler tarımsal alanları mahalle olduğu için Tarım Bakanlığından gerekli yardımları alamadıkları gibi aldıkları yardımlar da kesilmiştir. Bu nedenle bu insanların sorunlarına çözüm getirecek bir plan gerekmektedir. Diğer bir yandan yıllardır Riva deresinin denizle birleştiği yerlerde denizcilik, balıkçılık, hatta ulaşım kesintili olarak ta olsa sürmektedir. Riva Deresi ıslah projesi insanların az da olsa bu sorunlarına modern çözümler getiren bir plan olmalıdır. Tercihan bu alanlar ekolojik tarım ve turizm alanları olmalı köyler de bu yeni plana uygun biçimlenmelidir. Örneği Polonez Köyde başarı ile sürmektedir. Bu nedenle bu planın paydaşları ile tüm yönleri tartışılmalıdır. İşte paydaşlarımız;
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Tarım Bakanlığı
 • Orman Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Beykoz Kaymakamlığı
 • İstanbul Büyük Şehir Başkanlığı
 • Beykoz Belediye Başkanlığı
 • DSİ Genel Müdürlüğü
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Beykoz Riva Turizm Yatırımcılar Derneği

resim 3

Yukarıdaki resimde bu projenin

olgunlaşması için yapılan

çalışmalardan bir fotoğraf görmektesiniz.

 

Riva Odaklı Beykoz İlçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

RİVA DERESİ PROJESİNDE ÇALIŞAN KADROLARIN TARİFİ:

Beykoz Belediyesi:

Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek beyin başkanlığında bir Belediye Başkan Yardımcısı ve tüm projeden sorumlu bir Meclis üyesi ve başkan Danışmanından Kurulu yönetimin altında mimarlar, çevre mimarları ve mühendislerden kurulu elit bir ekip ve bu eki destekleyen AR-GE gurubu bulunmaktadır. Bütün bilgiler, teklif ve öneriler bu gurupta toplanır, bu grup gündemsiz ve gerek duyulan çağrı ile paydaşları toplantıya çağırır. Her zaman son söz bu makamındır çünkü hem belediye ye hem de devlete karşı yasal olarak sorumludurlar.

Beykoz Riva Derneği:

Dernekler statüsü ile kurulmuş sadece Beykoz Belediyesinde yapılacak Riva ile çalışmalara yardımcı olmayı amaçlamış bir sivil inisiyatif gurubudur. Ankara’da açılmış bir danışmanlık ofisi ile de işerini çabuklaştırarak Beykoz Belediyesine yardımcı olmaktadır. Üç yıla varan bir çalışma grubudur. Paydaş olarak çalıştığı aşağıdaki meslek disiplinlerini bulundurmaktadır. Merkezi Riva’dadır ve web adresi www.bevkozriva.org

 • Mimarlar
 • Çevre Mühendisleri
 • Jeologlar
 • Üniversite ve üniversite hocaları
 • Tarım uzmanları
 • Şehir plancıları
 • Hukuk bürosu
 • Türk Can Kurtarma Cemiyeti

Bu dernek şu ana kadar yapılan tüm masrafları kendi bütçesinden karşılamıştır. Ana gayesi Riva'da yıllardır yapılmayan imar planlarının bitmesine yardımcı olmak, teknik eleman sağlamak, maddi yardımda bulunmak. Bu konuda Beykoz Belediyesi ile dernek arasında bir yardımlaşma protokolü bulunmaktadır.

Hollanda Tu-Delft Üniversitesi:

Dünya çapında bir üniversitenin gözetiminde Riva Deresi hem sel, hem kanal hem de kalkınma odaklı bir proje olarak tasarlanmaktadır. Bu kurum defalarca Türkiye’ye (Riva’ya) gelerek derenin her milimetresini inceleyerek projelerini oluşturmaktadırlar.

resim 4
 
 

Riva Odaklı Beykoz İlçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

BU PROJENİN ŞU AN VARDIĞI SONUÇ VE AKIBETİ NEDİR?

Bu projede tek bir sonuç yoktur değişik sonuçları ve değişik hedefleri vardır onları da şöyle sıralayabiliriz;

Yapılan islerin tekrar özeti

 • Bölgenin Kadastro sorununu çözmüştür
 • Bölgeye İmar planı gelme çalışmalarına başlanmıştır
 • Beykoz Deresi ıslah çalışmaları başlamış, en önemlisi ırmağın geçeceği güzergah ve proje belli olmuştur. Böylece imar uygulamalarının önü açılmıştır

Bu sonuçlar derneğimizin yöreye olan amatör duygularının sonucunda olmuştur.

Devam eden isin özeti

Riva Deresi nasıl bir proje ile ıslah edilmeli, arazi kullanımı nasıl sağlanmalı, koruma-kullanma dengesi ne olmalı konusunda Hollanda'da yapılan proje çalışmaları paydaşlara sunulduktan ve kabul gördükten sonra ilgili makamlara sunulma aşamasına geçilecektir.

Sonuç

Eğer bu proje kabul görür ve uygulanması istenirse ortaya Riva Deresi odaklı bölgesel bir kalkınma planı çıkacak ve bu proje AB kurumlan tarafından desteklenecektir. O zaman Riva Deresine günde tonlarca pis su arıtılmadan atılmayacaktır. O zaman Riva Deresinde doğal yaşam yeniden başlayacaktır. O zaman kimse neye yarayacağı belli olmayan böylesine bir beton santralini kurmayacaktır.
resim 5
 

Riva Odaklı Beykoz İlçesi Turizm amaçlı Bölgesel Kalkınma Planı

resim 6
 
resim 7

BU KADAR PİS VE ARITILMAMIŞ ATIKLAR SİZCE KADER Mİ? İŞTE DERNEĞİMİZ KİMSEYİ SUÇLAMADAN BU ÇALIŞMALARI OLMASI GEREKEN YERE KOYACAKTIR.