Sayın Bakanım,
Sayın Başbakanımızın talebi ile yapılan bir protokol ile Anadolu Yakası Ömerli Barajı’ndan itibaren Karadeniz’e kadar olan Riva deresi sel baskınlarından bölgeyi korumak amacıyla DSİ 14 Bölge tarafından ıslah çalışmalarına başlanmıştır. İki bölümden ibaret olan bu ıslah çalışmalarının birinci bölümü bitmek üzeredir. İkinci bölümü ise henüz ne planlanmış ne de ihale edilmiştir. Birinci bölüm için yapılan ihale ve çalışmalar nerede ise bitmek üzeredir. Projenin son aşamasında ıslah çalışmaları tamamen yerleşim bölgelerine, sanayi ve turizm tesislerine gelmiş dayanmıştır. Biz yöre sakinleri olarak bu projenin bitmesi için DSİ 14 bölge yöneticileri ile tam ve verimli çalışmalar içerisindeyiz. Bu güne kadar ne bir sıkıntı oldu ne de olumsuz bir olay. Daha öncede söylediğimiz gibi DSİ 14. Bölge yönetiminin aşrı titiz çalışmaları sayesinde projenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamadan sonra gerek DSİ 14 Bölge gerekse projenin akıbeti sıkıntılı bir döneme girmektedir. İşin kötüsü proje tam bitmeden çalışmalar durma noktasına gelmiştir. Sebeplerini sizlere iletmek ve yardımınızı istemek için bu yazıyı kaleme aldık. Önemli sorunlarımız şunlardır;
· DSİ 14 Bölge şu ana kadar yapılan ıslah çalışmalarında vatandaş ile bire bir karşı karşıya geldi ve projenin önünü açtı. Ancak Büyük Şehir Belediyesi İmar Müdürlüğü bu çalışmalara katılmadığı gibi kamulaştırma bedelleri için hiçbir çalışma yapmadı. Valiliğin başkanlığındaki toplantı zaptını da imzalamadı. Bu nedenle DSİ önüne çıkacak hukuki sorumluluklar ile karşı karşıya kaldı. Bu durumda projenin durması söz konusu oldu. Eğer bu proje bitmez ve olduğu gibi kalırsa ortaya çıkacak ciddi sorunları sizler de takdir edersiniz.
· Olası bir sel felaketi tüm bu çalışmaları siler süpürür.
· DSİ birinci projeyi bitirsin diye iş yerlerimizde ve önümüzde bulunan alanlarda ciddi hazırlıklar yaptık. Eğer bu proje aksar veya bitirilmez ise bölgede turizme ve ticarete telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir.
· Birinci proje müdahaleniz ile sorunsuz ve dengeleri gözeten şekilde biterse ikinci bölümün önü açılır.
· Büyük şehir İmar Müdürlüğü ikaz edilerek Sayın Başbakanın imzası ile yürütülen bu çalışmaların önemi hatırlatılmalı ve kamulaştırmalar konusunda belediye ikaz edilmelidir. Aksi halde buraya yapılan tüm emekler boşa gider ve biz yöre sakinleri ticari iflaslar ile karşı karşıya kalırız.
Saygılarımla Serdar Saruhan Riva projesini izleme Birlik başkanı