RİVA KÖYÜ
Riva köyü, kuzeyinde Karadeniz’in uzandığı, güneyinde Göllü ve Paşamandıra köylerinin arzı endam ettiği, doğusunda Göllü ve batısında Anadolufeneri köylerinin yer aldığı güzel bir Beykoz köyüdür. Köyün kuruluşunun Cenovalılara kadar gittiği söylenmektedir. Riva köyünün nüfusu 1279 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 20,tarımla uğraşan çiftci sayısı 12 kişi. Elmas Burnunu’nun batısında yer alan Ömerli’den gelen Riva (bir başka adıyla Irva) deresinin denize döküldüğü yerde Yoros Kalesi’nin Türklerin eline geçmesiyle aynı dönemde zaptedilen ve hem Boğaz girişinin hem de arkadan Yoros Kalesi’nin emniyetinin sağlandığı Riva Kalesi bulunmaktadır. Stratejik önemi çok büyük olan bu kale Riva Çayı’nın çok derin olması, Karadeniz’den gelecek gemilerin kuzey rüzgarlarıyla çok rahat Anadolu’nun içlerine ilerlemelerine imkan vermesi hasebiyle düşman gemilerinin girişini ve Anadolu Yakası’nın arkadan kuşatılmasını önlemek için yapılmıştır. Batıya açılan bir kapısı ile içerisine girilen Riva Kalesi’nin, küçük avlusundan geçilerek daha yüksek olan iç kaleye girilir. Genellikle kalenin yapımında taş kullanılmıştır. Bununla birlikte yer yer tuğla örgülere de rastlanılmaktadır. Oldukça küçük sayılabilecek olan bu kale gerek ifade ettiği stratejik önem bakımından gerek gösterdiği yapı özellikleri açısından Marmara kıyısındaki Eskihisar veya Yoros Kalesinden farklılık gösterir. Kapıların yuvarlak taş kemerleri, mahzenler ve geniş mazgallar buranın on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl İstanbul kaleleri ile benzerlik gösterdiği intibaını uyandırmaktadır. Bugünkü kale on dördüncü yüzyılda Yıldırım Bayezid devrinde Türklerin eline geçen kale ile aynı kale değildir. İstanbul’un işgalinin ardından İngilizler tarafından tahrip edilen kale günümüzde stratejik önemini kaybetmiş, bir gezi yeri olarak hizmet vermektedir. Riva (Çayağzı) Köyü, Riva Çayı’nın denize döküldüğü yerin doğu kısmında kalıyor olması dolayısıyla bu isimle adlandırılmış ancak daha sonra adı Çayağzı olarak değiştirilmiştir. Köyde sebze ve meyvecilik ile et ve süt hayvancılığı yapılmaktadır. Köylülerden bazıları balıkçılıkla uğraşmaktadır. Köyün sahil kesiminde çeşitli yazlıklar bulunmaktadır. Köyün ilçe merkezine olan uzaklığı on sekiz kilometredir. Köyde ayrıca Kumköy Çiftliği olarak bilinen bir çiftlik de bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonunun içinde üç futbol sahası ve oteli olan eğitim tesisleri bu köy sınırları dahilindedir ve Türkiye milli takımı burada zaman zaman kamp yapmaktadır. Riva deresinin ulaşım noktasında zikredilmesi gereken tarihsel bir işlevi söz konusu olmuştur. Üç yüzyıl kadar öncesinde karayolunun olmaması hasebiyle Riva deresinden takalarla Karadeniz’e çıkılmakta ve İstanbul’a odun, kömür, sebze ve meyve götürülmekteydi.
İSHAKLI KÖYÜ
Kılıçlı köyünden ayrılan, halkının çoğu Trabzounlu olan, süt hayvancılığı ve kısmen tarım yapılan ve de Ayazama, Bayramköprü, Çiftikiçi ve Yazlık isimli mahallerden müteşekkil .İshaklı köyünün nüfusu 1164 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 106, tarımla uğraşan çiftci sayısı 24.İshaklı köyünde turizme yönelik iki önemli doğa ile uyumlu butik otel bulunmaktadır : Saklıköy tesisleri ve Villagepark tesisleri…Köyde, büyük bir basketbol okulunun açılması kararlaştırımıştır. Bu amaçla hazine, İshaklı köyünde hazineye ait 80 bin m3 civarında arsayı basketbol okulunun yapımı için tahsis etmişir.BOZHANE KÖYÜ
Bozhanlı Türkleri tarafından kurulduğu tahmin edilen, aslında Kılıçlı köyü’ne ait bir otlaklıkken, buraya Bulgaristan’dan gelen muhacir Türkler tarafından Boş-hane denilen, zamanla yerleşimin arttığı Bozhane köyü; Bozhane köyün nüfusu 596 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 30, tarımla uğraşan çiftci sayısı 21.GÖLLÜ KÖY
Bozhane köyünden ayrılan, isminin Riva deresinin bir zamanlar bu bölgede göl şeklinde genişlemesinden aldığı rivayet edilen ve halkının esasında İstanbul’un fethinde de önemli roller üstlenmiş olan Bozhanlı Türkmen aşiretinin torunları tarafından oluşturulmaktadır. Göllü köyünün nüfusu 297 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 38, tarımla uğraşan çiftci sayısı 36. Öğümce köyü Mahmut Şevket Paşa köyünden ayrılan, halkının ormancılık ve süt hayvancılığı ile geçindiği ve bünyesindeki ahşap caminin 1967 yılında yeniden yapıldığı ve isminin nereden geldiğinin bilinmemektedir. Köyün nüfusu 518 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 19, tarımla uğraşan çiftci sayısı 17.
ALİ BAHADIR KÖYÜ
Ali Bahadır köyü, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Mahmut Paşa köyü, doğusunda Paşamandıra ve batısında Çayağzı (Riva) köyleri ile Beykoz’un bir başka zikredilmesi gereken köyüdür. Köyün ismini Çayağzı köyü kalesinin fethinde şehit düşen Ali Bahadır isimli kumandanın adına binaen aldığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, köydeki, içerisinde Yunan alfabesi ile yazılmış mezar taşlarının bulunduğu eski mezarlık köyün tarihinin daha önceki dönemlere götürülebileceğinin işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte köyde zaman zaman çeşitli tarihi kalıntılara da rastlanmakla birlikte henüz köyün tarihi geçmişini aydınlatmaya dönük yeterli arkeolojik incelemeler yapılmış değildir.Alibahadır köyünün nüfusu 773 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 32 kişi, tarımla uğraşan çiftci sayısı 55.Ali Bahadır köyü, geçmişte üzüm bağları ile ünlü bir mesire yeridir. 1936 yılından itibaren köy ormanlarının kamulaştırılmasının ardından köylüler sebzecilik ve süt hayvancılığı yapmaya başlamışlardır. Bunun yanında köylüler çiçekçilik de yapabilmektedirler.Ali Bahadır köyünde Sultan II. Abdülhamid’in yeğeni Celaleddin Paşa tarafından kurulan bir çiftlik de bulunmaktadır. Bu çiftlik Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Vakıflar idaresine devredilmiş, daha sonra da satılmıştır. Köyün dikkate değer bir başka unsuru da Mustafa Paşa merasıdır. Köyde bulunan eski çeşme, Binbaşı suyu olarak nam salmıştır. Ali Bahadır köyünün ilçe merkezine uzaklığı on yedi kilometredir. Köye, su 1969 yılında elektrik ise 1972 yılında gelmiştir. İlçe merkezine 17 metre uzaklıkta olan Ali Bahadır köyünün nüfusunda 1950’lili yıllarla birlikte Kastamonu’dan gelip yerleşen insanların önemli bir payı vardır.

CUMHURİYET KÖYÜ
Cumhuriyet köyü, kuzeyinde Mahmutşevketpaşa köyü, batısında İshaklı köyü,güneyinde Hüseyinli köyü ve batısında Reşadiye ve Polonezköylerin ortasında, 5 farklı istikametten (Karadeniz Sahilköy-Kılıçlı ,Ömerli-Hüseyinli , Alemdağ-Reşasiye,Kavacık-Polonezköy, Riva ) Cumhuriyet köyündebirleştiği görülmektedir.Lokoasyonu rive deresinin ortasında, Ömerli ile Rivanın ortasında vadinin içinde yer almaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz köylerin yanında; Beykoz’un ilk modern köyü olarak kurulan, köy arazisi daha önce Çavuşlu adında bir çiftlik olup arazinin Hüseyin Paşa’ya ait olduğu daha sonraları Akkerman’ın satın aldığı, 1928-1929 yılları arasında Bulgaristan Türklerinin gelip yerleştiği, Atatürk’ün 1937 yılında köyü ziyaret ederek çok beğendiği hatta adına bir alan çevrilerek ağaçlandırıldığı Cumhuriyet köyünü, ilerleyen dönemde doğu Karadeniz özellikle Trabzon ile çevresinde göç almıştır. Köyün ismi, Atatürk’ün ziyareti sonrası cumhuriyet olarak adlandırılmıştır. Köyün önemi, planlı olarak gelişmesine, altyapısının ( sağlık ocağı ,elektrik, doğaldaz, iski su bağlantısı, atıkların arıtılması ve yeraltı kanalizasyon) önemli ölçüde tamamlanmış olmsına dayanmaktadır.Köyün tarım arazileri geniş olmakla birlikte, bölgede başta ömerli ,cumhuriyet, sırapınar, ishaklı, göllü, paşamandırası köylerinde yapılan barajların oluşturduğu sis tabakası, gece ile gündüz arasında ortaya çıkan ısı farkı, toprağın geçirgen olmayan özelliği nedeniyle, zorunlu geçim kaynağı tarım faaliyetlerinde sağlanan gelir çok kısıtlı kalmaktadır. Köyde yaşayan insanların bir kısmı tarım,sebze ve meyvecilik yaparken, hayvancılıkla uğraşan köylülerinde önemli yer tuttuğu görülmektedir. Cumhuriyet köyünü nüfusu 1385 kişi, hayvancılıkla uğraşan çiftci sayısı 112, tarımla uğraşan çiftci sayısı 128.Köyde eğitim olanakları, sahip olduğu iki lise ( çok amaçlı mesklek lisesi, anadolu öğretmen lisesi) sayesinde bölgede, hatta ilçede çekim merkezi olmuştur. Köyde, turizme dönük önemli otellerin ( legend, beyazbahçe, kazan çiftliği, acıbadem-teb eğitim akedemisi) yanında çok sayıda, poloneyköyü yolu üzerinde yoğunluklu olmak üzere günübirlik tesisler bulunmaktadır.